JUDr. Jitka Příborská, advokát

IČ: 64355233

Sídlo a adresa kanceláře: Habrmannova 23, 326 00 Plzeň

E-mail: ak.priborska@volny.cz

Telefon: +420 603 463 908

Web: www.akpriborska.cz