V jednotlivých sekcích naleznete důležité judikáty z poslední doby vztahující se k aktuální problematice. 
 
Níže jsou zobrazeny pouze základní odpovědi na některé dotazy. V případě podrobnějších dotazů nebo vyčerpávajícíh odpovědí, se na nás prosím obraťte.
 
Q: Bude od nového roku povinné zapsat nájemní vztah do katastru nemovitostí?
A: Nový občanský zákoník dává pouze možnost zapsat si nájemní právo do katastru nemovitostí.
 
Q: Dočetl jsem se, že od nového roku bude nutné, aby vlastník stavby a pozemku byla tatáž osoba. Je to tak?
A: Správně jste zaregistroval, že se nový občanský zákoník navrací k zásadě superficies solo cedit (stavba je součástí pozemku). V praxi to bude znamenat, že pokud vlastník stavby a pozemku k 1.1.2014 budou odlišné osoby, vznikne jim navzájem předpkupní právo k předmětné nemovitosti.
 
Q: Slyšel jsem, že je potřeba, aby si všechny společnosti povinně zřídily webové stránky.
A: Tento požadavek se bude týkat pouze akciových společností. Avšak zřídí-li si společnost s ručením omezeným internetové stránky, bude na nich ze zákona tato společnost povinna uvádět některé údaje stanovené zákonem (typicky např. firma, sídlo, IČ).