Nadbytečnost zaměstnance

"nadbytečnost zaměstnance při odmítnutí kratší pracovní doby"

viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 4442/2013 ze dne 20.11.2014

 

Zkušební doba

"přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zkušební doba"

viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 3046/2013 ze dne 24.9.2014