Procesní nástupnictví

"náklady řízení - procesní nástupnictví"

viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 379/2014 ze dne 29.10.2014

 

Osvobození od soudních poplatků

"úplné osvobození od soudních poplatků"

viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 3076/2014 ze dne 26.11.2014