Dědictví

"míra odpovědnosti za dluhy zůstavitele"

viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 31 Cdo 1170/2012 ze dne 10.12.2014