Plná moc

"plná moc k založení společnosti s ručením omezeným"

viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 3919/2014 ze dne 27.11.2014