JUDr. Jitka Příborská je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Po ukončení studia právnické fakulty až do založení vlastní právní praxe působila jako právník zejména ve sféře občanskoprávní a obchodněprávní, v komerční sféře se zaměřením na obchodní společnosti, leasing a stavebnictví. Po výkonu právnické profese jako komerční právník poskytuje právní služby ve své advokátní kanceláři.