§     sepis a posuzování nájemních a podnájemních smluv

§     převod bytů do osobního vlastnictví

§     právní pomoc při tvorbě a změnách stanov bytových družstev