§     posuzování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce

§     nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

§     pracovní úrazy a náhrada škody