§     uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení

§     insolvenční návrhy

§     zastupování klienta v insolvenčním řízení