§     sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv (např. kupní smlouvy,  

       smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, příkazní smlouvy)

§     otázky vlastnictví, podílového spoluvlastnictví

§     vymáhání pohledávek a jiných nároků ze smluv či dohod, popř. z bezdůvodného obohacení

§     otázky náhrady škody