§   zakládání obchodních společností a družstev

§   změny výše základního kapitálu

§   úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady

§   zastupování klienta při jednáních s obchodními partnery

§   likvidace společností a družstev