§     komplexní právní servis při koupi, prodeji, darování nebo směně nemovitostí, včetně ověření  

       podpisů a zápisu převodu nemovitostí do katastru nemovitostí

§     zřizování zástavních práv, věcných břemen, předkupního práva

§     zrušení a vypořádání spoluvlastnictví