§   sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv (např. kupní smlouvy,          smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy)

§   sepis smluv k zajištění závazků