§     zastupování klienta v občanskoprávních vztazích

§     zastupování klienta v obchodněprávních vztazích

§     zastupování klienta v exekučních věcech

§     zastupování klienta v insolvenčním řízení